品質管理部

Công nghệ dù đơn giản hay phức tạp cũng cần phải có thời gian tìm hiểu, song không phải ai cũng tìm ra cách nhanh nhất, có thể chưa tìm được dịch vụ hỗ trợ hoặc cách để tăng nhanh thời gian thực hiện các dự án về thiết kế khuôn và gia công khuôn, hoặc bạn sợ tốn kém, ..

Thời gian để cho ra đời các sản phẩm mà bạn đang dự tính rất quan trọng, thời gian càng lâu thì tốn càng nhiều chi phí và chưa kể bõ lỡ các cơ hội tốt.
Công ty IM Việt Nam với nhân sự giàu kinh nghiệm có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của Khách hàng. Khi đó khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm với những kết quả mình đạt được. Bạn chỉ cần giao yêu cầu, và chúng tôi sẽ giải quyết nó, nếu làm được và đúng tiến độ thì mới nhận.
Phần thiết kế và gia công khuôn là phần khó trong cơ khí, khi thiết kế phải đảm bảo độ đồng nhất của sản phẩm, và việc lập trình gia công khuôn trên mastercam cũng là phần nâng cao, thường với kỹ sư từ 3 năm kinh nghiệm thực tế trở lên mới dám nhận, dĩ nhiên bạn cũng có thể làm liều song quan trọng là hiệu quả và kết quả bạn đạt được.

Chúng tôi hy vọng được sử dụng chúng để phục vụ nhu cầu của các quý khách hàng về mảng thiết kế và gia công khuôn.